Hallituksen kokoukset

Tällä sivulla on poimintoja AKI:n hallituksen kokouksissa olevista asioista, jotka hallitus haluaa saattaa jäsenistön tietoon. Pyrimme pitämään edellisen kolmen kokouksen tiedot saatavilla.

Hallituksen kokous 14.3.2023

-Yhdistyksen jäsenmäärä 867, uusia jäseniä 1, eronneita 0.

-Todettiin rahatilanne ja budjettiseuranta. Rahatilanne on hyvä. Yksi lasku saapumatta, ei anomuksia.

-Keskustelua meneillään olevista lakoista. IL ei mukana, mutta oletettavasti joitakin vaikutuksia tulee olemaan. Ma 11.3. järjestettiin IKS-alueen Teams-kokous, jossa AKIn pj toimi puheenjohtajana. Kokouksessa käytiin läpi liiton ja jäsenjärjestöjen sekä opiskelijoiden ajankohtaiset kuulumiset. Lisäksi keskusteltiin jäsenjärjestöjen palvelutason seurannasta. Insinööriliiton jäsenkehityksessä on ollut alkuvuodesta pudotusta. Järjestöjohdon neuvottelupäivät tullaan yhdistämään kevätedustajistokokouksen yhteyteen. Leffaillat olivat keränneet runsaasti osallistujia kaikissa alueellisissa jäsenjärjestöissä. Insinööriliiton valiokuntien jäsenet ovat tulossa hakuun.

-Pyydetty AKI:sta edustus opiskelijoiden valmistuvien iltaan 9.4. AKI maksaa puolet järjestelykuluista.

-Keskustelua tapahtumista. Kairon revyy ja padel olivat onnistuneita. Palautteet revyystä koostettu ja toimitettu Kairolle. Suunnitteilla liikuntakokeiluja, kesän tapahtumien lippujen myynnin aloitus ja huhtikuulle sähköautoilta. Flipperitapahtuma toukokuulle. Perheretki Heurekaan, pyydetään tarjoukset. Aluetoiminnassa Luottomies-elokuva oli menestys.

-Keskustelua uusien nettisivujen rakentamisesta ja käyttöönotosta.

-Seuraava kokous 15.4.2023.

Hallituksen kokous 15.2.2024

-Yhdistyksen jäsenmäärä 870, uusia jäseniä 1, erotettavia 7.

-Suunnitteilla yhteistyötä KoIO:n kanssa, valmistuvien ilta keväällä maalis-huhtikuussa. Sovittiin, että tyhjennetään IL jakotuotevarastoa, tehdään tuotepaketit padel-osallistujille ja teatterille. 

-Keskustelua menneistä tapahtumista. Käytiin myös läpi tulevaa tarjontaa ja työn alla olevia tapahtumia.

-Aluetoimintana oleva Luottomies-elokuva omasi odotettua suuremman suosion. Teatteri vaihdettu suurempaan.

-Uusia nettisivuja verten sovittu esittely Kuopion Insinöörit ry:n kanssa, myös KoIO:lla vastaava ratkaisu käytössä.

-Hallitus kuuli opiskelijoiden kuulumiset ja suunnitelmat.

-Puheenjohtaja jakaa IL:n hallituksen infojen kutsut eteenpäin muille AKIn hallituksen edustajille.

-Seuraava kokous Maaliskuu Teams to 14.3. klo 17  

Hallituksen kokous 18.1.2024

-Yhdistyksen jäsenmäärä 880, uusia jäseniä 13, erotettavia 6.

-Kartoitetaan uusien verkkosivujen käyttöönottoa.

-Aluetoimintana Luottomies-elokuvailta, toteutuu IL & AKI yhteistyönä.

-Keskustelua menneistä tapahtumista. Käytiin myös läpi tulevaa tarjontaa ja työn alla olevia tapahtumia. Vellamon vierailu nyt voimassa. Lopullisia mietintöjä Kairon revyy-tapahtumasta ja Padel:iin tutustumisesta. Tattoo ja Dark River -liput myyntiin alkuvuoden aikana (helmi/maaliskuu). Flipperipelit toukokuulla alustavasti.

-KoIO:n edustajat esittelivät kattavasti viime aikojen opiskelijatoimintaa. Keskusteltiin valmistuvien illasta maalis-huhtikuussa. Opiskelijoiden vuosi on lähtenyt aktiivisesti käyntiin, vuoden jäsenhankintatavoite 175, jäsenhankintakampanja käynnissä, oppiva inssi -tuki: sponsorointi ammatillisesti kehittävään toimintaan koulutusaloille, vuosijuhlat 24.2, AKI:lle tulossa kutsu kahdelle ja sponsorointianomus. Hallitus on täydentynyt kolmella uudella jäsenellä, kahdeksan jatkaa, Kouvolasta varajäsen, yhteistyö PKI:n kanssa aloitteilla. KoIO toiminnantarkastajat saavat materiaalit helmikuun aikana. Pohdittiin siltaillan järjestämistä eli KoIO ja AKI:n hallitusten yhteistä kokoontumista. 

-Seuraava kokous 15.2.