Hallituksen kokoukset

Tällä sivulla on poimintoja AKI:n hallituksen kokouksissa olevista asioista, jotka hallitus haluaa saattaa jäsenistön tietoon. Pyrimme pitämään edellisen neljän kokouksen tiedot saatavilla.

Hallituksen kokous 08.09.2021

-Yhdistyksen jäsenmäärä 854, uusia jäseniä 3, erotettavia 1.

-Edunvalvontavastaava Janne Mussalo esitteli ajankohtaiset edunvalvonta-asiat. Työehtosopimukset ovat katkolla marraskuun lopussa. Yrityksiltä vaaditaan yhteistä ulostuloa jälkivaikutuksen voimassaolosta TES:in päättymisen jälkeen. Tämä tulee hankaloittamaan sopimuksetonta tilaa. TES-neuvotteluja ei voida aloittaa, koska ei tiedetä vielä neuvottelevia osapuolia. Mm. luottamusmiesten kausi tulee päättymään. On odotettavissa, että TES-neuvottelut tulevat jatkumaan myös marraskuun jälkeen.

-AKIn 85v -juhlat päätettiin siirtää keväälle uuden päivän ollessa 12.2.2022. Santalahden ulkoilutapahtuma päätettiin lykätä viikolla eteenpäin ja kaksi opastettua kävelykierrosta toteutumassa suunniteltuun aikaan.

-Ensimmäiset tapahtumat uudessa tapahtumahallintajärjestelmässä julki pian. Päätetty siirtyä kotisivujen kanssa uudelle pohjalle, mahdollistaen tapahtumakalenterin integroinnin sivuille.

-Päätettiin liitteen lähettämisestä jäsenmaksukirjeen mukana.

-Hallitus sai selvityksen uuteen opiskelija-asuntolan rakentamiseen liittyen. Myös IKS-alueen toiminnasta kuultu.

-Järjestöjohdon neuvottelupäivät etäkokouksena 11.9.

Hallituksen kokous 10.08.2021

-Yhdistyksen jäsenmäärä 851, uusia jäseniä 8, erotettavia 3.

-Edunvalvontavastaava Janne Mussalo esitteli ajankohtaiset edunvalvonta-asiat. EK:n uusi järjestö kokoontuu ensimmäistä kertaa perjantaina 13.8.2021, minkä jälkeen tiedetään, mitkä yritykset ovat liittyneet siihen 

-Meripäiväbrunssi la 31.7.2021, Vausti, osallistujia 96, peruutuksia 24. Konserttilippuja Kotka Soi –tapahtumaan la 31.7 meni 46 kappaletta. AKIn 85v -juhliin alustava bändivaraus tehty, kutsut lähetetään syyskuussa, kutsutaan kaikki aiemmat puheenjohtajat henkilökohtaisin kutsuin. Selvitetään ulkoilutapahtumia ja opastettuja kävelykierroksia.

-Tapahtumahallintajärjestelmän käyttöönotto AKIn kohdalla etenee, käyttöön piakkoin. Keskustelua kotisivuista liiton kanssa, selvitetään ennen päätöstä siirtyä uuteen järjestelmään.

-Syyskokous alustavasti pe 12.11. klo 18, paikka ilmoitetaan myöhemmin.

Hallituksen kokous 18.06.2021

-Yhdistyksen jäsenmäärä 850, uusia jäseniä 17, erotettavia 1.

-Onnistunut lakilounas -tapahtuma. Ilmoittautuneita 36, läsnä 22.

-Edunvalvontavastaava esitteli ajankohtaiset edunvalvonta-asiat. Keskusteltiin teknologiateollisuuden tulevista tes-neuvotteluista.

-Suunnitteilla olevat tapahtumat: AKI 85v -juhlat, Meripäiväbrunssi (yhdistetään liiton kesäkaravaanikiertueeseen) ja Kotka Soi -konsertin lauantai.

-Kotopas hallitukseen valittiin AKI:n edustajaksi Imre Rask ja ISP hallitukseen Pasi Ääpälä. 

-Keskusteltiin liiton tapahtumahallinta- ja verkkosivuprojektista, uudesta jäsentietojärjestelmästä, järjestöjohdon neuvottelupäivistä ja keskustelutilaisuudesta liiton hallituksen kanssa.

Hallituksen kokous 6.05.2021

-Yhdistyksen jäsenmäärä 832 jäsentä, uusia jäseniä 2.

-Virtuaalinen jäsentapahtuma pidetään ti 8.6.2021 klo 11-12 aikoihin. Liiton kautta tiedotus ja ilmoittautuminen. Kysellään kaakon muiden jäsenjärjestöjen kiinnostusta osallistumiseen.

-Käytiin läpi tilinpäätös vuodelle 2020

-Teknologiateollisuuden taustaryhmän kokous pidetty. Eniten puhutti Teknologiateollisuuden irtaantuminen työehtosopimustoiminnasta. Uusi yhdistys starttaa elokuussa, mutta sen toiminnan käynnistyksessä on vielä suuria ongelmia ja aiheuttanee sopimuksettoman tilan mikäli edellinen TES irtisanotaan. Työehtosopimuksen yleissitovuuden saavuttaminen tulee olemaan haastavaa. Todettiin, ettei kaikesta voida edes sopia paikallisesti lakien sitä rajoittaessa.

-AKI ry:n 85-vuotisjuhla 16.10.2021, Höyrypanimo. Illalliskortin omavastuu 20€. Mahdolliset muistamiset sovittavaan hyväntekeväisyyskohteeseen. Ohjataan illalliskortin hinta hyväntekeväisyyteen. Kartoitetaan mahdollista kohdetta. Tapahtuman suunnittelu etenee. 

-Meripäiväbrunssi la 31.7.2021, Vausti. Meripäivät on peruttu, mutta tapahtuma pidetään viime vuoden tapaan Meribrunssina. Alustava varaus tehty. Keskustellaan vielä, liiton kanssa yhdistetäänkö liiton Kesäkaravaani-tapahtumaksi vai pidetäänkö omana tapahtumana. Keskusteltu myös piknik-tyyppisestä ratkaisusta.

-Muista tapahtumista keskustelua oli Padel-ohjauksesta ja Santalahti-päivästä.

-Perheretki tykkimäkeen peruttu koronatilanteesta johtuen. Harkitaan korvaavaa tapahtumaa rajoitusten päätyttyä.

-Vuosikokous pyritään pitämään etäosallistumisten kautta. Fyysinen kokoustila Kotkan ISP:n kokoustila.

-Kuulimme opiskelijoiden kuulumiset.

-KotOpAs ja Kotkan ISP -edustajat kertoivat yhdistysten kuulumiset. Uusi asuntoprojekti työllistää.

-Insinööriliiton uudessa jäsentietojärjestelmässä runsaasti korjattavaa. Jäsenjärjestöt esittäneet reilusti parannusehdotuksia.

-Insinööriliiton edustajakokous 22.5.2021 pidetään etänä.