Hallituksen kokoukset

Tällä sivulla on poimintoja AKI:n hallituksen kokouksissa olevista asioista, jotka hallitus haluaa saattaa jäsenistön tietoon. Pyrimme pitämään edellisen neljän kokouksen tiedot saatavilla.

Hallituksen kokous 13.04.2021

-Yhdistyksen jäsenmäärä 832, uusia jäseniä 2.

-Virtuaalisen jäsentapahtuman suunnittelu edennyt. Hieman lisäsuunnittelua ennen valmistumista. Teams-kokous, Kotipizza-etu kesäkuun loppuun, tapahtuma toukokuun lopussa.

-Edunvalvontavastaava Janne Mussalo esitteli ajankohtaiset edunvalvonta-asiat. Maaliskuun lopussa valiokunnat pitivät sähköpostikokouksen. Liiton työmarkkinalinja ja työmarkkinaohjesääntö hyväksytty ja viety eteenpäin hallituksen käsittelyyn. Teknologiateollisuuden taustaryhmä kokoontumassa. Keskustelua tulee hallitsemaan Teknologiateollisuuden irtaantuminen työehtosopimustoiminnasta. 

-AKI viettää 85-vuotisjuhlia syksyllä. Alustava päivämäärä 25.9.2021.

-Meripäiväbrunssi pidetään 31.7.2021

-Kesäisiä tapahtumia suunnitellaan, luontoa ja liikuntaa.

-Insinööriliiton kaikille avoimia tapahtumia päätetty mainostaa FaceBookin kautta.

-KoIOn edustajat kertoivat opiskelijatoiminnan kuulumiset.

-Insinööriliiton tapahtumahallintajärjestelmäprojektin ensimmäinen vaihe suoritettu. AKIn vastuuhenkilöt opiskelevat järjestelmän käyttöä.

-Insinööriliiton uusi jäsentietojärjestelmä otettu käyttöön.

-AKIn hallitus on kutsuttu ’Jäsenjärjestöjen IL-yhteisön toimintasuunnitelmaan perustuvat tehtävät’ -virtuaalikokoukseen, jossa pääpainona on käydä läpi ne asiat, joita jäsenjärjestöjen toivotaan tekevän vuoden 2021 aikana ja osin myös tulevina vuosina.

Hallituksen kokous 9.03.2021

-Yhdistyksen jäsenmäärä 830, uusia jäseniä 6.

-Virtuaalinen jäsenpitotapahtuma lounasedulla, suunnittelu etenee.

-Edunvalvontavastaava Janne Mussalo esitteli ajankohtaiset edunvalvonta-asiat. Insinööriliton valiokunnat KesVA, TesVa ja VesVa pitivät yhteiskokouksen, jossa käytiin keskustelua mm. uudesta työmarkkinaohjesäännöstä ja TES:eihin vietävistä asioista. Lisäksi keskusteltiin mm. monipaikka- /hybridityöstä ja sen haasteista sekä siihen liittyvien kustannusten jaosta työntekijän ja työnantajan kesken. Teknologiateollisuuden taustaryhmä kokoontuu 10.3.2021. Asialistalla mm. keskustelua seuraavan TES-kierroksen neuvottelutavoitteet ja erilaiset etätyökäytännöt. 

-Virtuaaliyritysesittelyjä järjestetty pohjoisten alueellisten jäsenjärjestöjen toimesta, harkitaan toteutettavaksi täälläkin mahdollisuuksien mukaan.

-Perheretki tykkimäkeen kesäkuussa kaikkien alueellisten jäsenjärjestöjen yhteistapahtumana. AKI järjestää jäsenilleen bussikuljetuksen.

-AKIn kevätkokous siirretään alustavasti Toukokuun loppupuolelle koronatilanteesta johtuen.

-AKI on päättänyt liittyä Insinööriliiton tapahtumahallintajärjestelmäprojektin ensimmäiseen vaiheeseen. Harkitsemme vielä toistaiseksi tarjottua kotisivupohjan käyttöä.

-Insinööriliitolle tulossa uusi jäsentietojärjestelmä käyttöön maaliskuun lopulla.

-Järjestövaliokunnalla ylimääräinen kokous huhtikuun puolessavälissä, aiheena kriteeristön luominen liiton sisäisin jäsenhakemuksiin. AKIn hallitus kokoontuu ennen sitä muodostamaan oman kantansa käsiteltäviin asioihin.

Hallituksen kokous 9.02.2021

-Yhdistyksen jäsenmäärä 833, uusia jäseniä 5.

-Harkitaan etäjäsenillan järjestämistä. Kysytään alueasiamieheltä tarkempia tietoja Kuopiossa järjestetystä tapahtumasta.

-Hamina Tattoon muututtua kokonaan kotimaiseksi, annetaan jäsenille mahdollisuus palauttaa ostetut liput.

-Suunnitteilla Kotkan Ladun ja Karhulan Ladun tapahtumiin osallistuminen.

-Alueellisena toimintana ulkoilupäivä maaliskuussa ja perheretki tykkimäkeen kesäkuussa.

-AKIn ja KoIOn hallitusten yhteinen kokous helmikuun lopulla.

-IL on valinnut teknisen pohjan tapahtumahallintajärjestelmäksi, nyt teknisten määrittelyiden käynnistys. Verkkosivuprojektista kyselyä lähikuukausina.

-IL Roadshow-kiertue pidetään virtuaalisena.

Hallituksen kokous 11.01.2021

-Hallituksen järjestäytyminen:

Rahastonhoitaja: Janne Mussalo 

Sihteeri: Jenna Matikkala 

Tiedottaja/webmaster: Pasi Ääpälä 

Tapahtumavastaava: Tanja Haaja 

Työryhmät ja niiden vastuuhenkilöt: 

Edunvalvonta: Janne Mussalo 

Kotopas: Imre Rask

ISP: Pasi Ääpälä 

Opiskelijatoiminta: Sanna Mikkola 

Insinööriliiton jäsenrekisteriin ilmoitetaan seuraavat tiedot: 

työmarkkinavastaava: Janne Mussalo 

viestintävastaava: Pasi Ääpälä ja Jenna Matikkala 

jäsenhankintavastaava: Helene Pohjonen 

-Jäsenasioita (määrä, liittymiset, eroamiset) ei käsitelty johtuen liiton rekisterin pääsyoikeuksien puutteesta (oikeudet päivitetään yleensä vuodenvaihteessa, nyt myöhässä).
-Viime vuonna AKIin liittyneille lähetettiin tervetulopaketit, tapaa jatketaan neljännesvuosittain. Merkkipäivämuistamisia kehitetään vuoden 2021 aikana.

-Tapahtumista keilailupäivä perutaan koronasta johtuen. Uutena etuna keilailuetu alkuvuoden aikana. Ulkoilupäivä Maaliskuun aikana pyritään toteuttamaan.
-AKIn www-sivuille lisätään osio, jossa hallituksen toiminnasta kerrotaan avoimemmin. Edeltävän neljän kokouksen toiminnasta poimintoja ko. sivulle.
-AKI ja KoIO syventävät yhteistyötään. AKIn edustaja useammin mukaan KoIOn hallituksen kokouksiin.
-Kotopas ja ISP -toiminnoista hallitus kuuli aikataulusuunnitelmia Kotkansaarelle rakennettavasta uudesta rakennuksesta.
-Insinööriliiton Järjestöjohdon Neuvottelupäivät tänä vuonna virtuaalisena. Teemana insinööribrändin jalkauttaminen ja aluetoiminnan suunnittelu.