Insinööriliiton Koulutukset & muut tapahtumat

Tältä sivulta löydät linkkejä tuleviin Insinööriliiton järjestämiin koulutuksiin ja muihin mahdollisesti kiinnostaviin tapahtumiin Kotkan ja Kouvolan alueella.

Insinööriliiton koulutuksia lähialueella:
Osallistavat menetelmät – Kouvola
23.9.2019 klo 17:00 – 20:00
Koulutus on tarkoitettu kaikille, jotka haluavat oppia toimimaan paremmin ryhmässä erilaisten ihmisten kanssa. Oletko koskaan ajatellut, mihin erilaisia ja osallistavia oppimismenetelmiä tarvitaan? Vastaus tähän on, että jokainen osallistuja on omanlainen ja oppii omalla tavallaan. https://www.ilry.fi/ajankohtaista/koulutukset/osallistavat-menetelmat-3
Työpäivän tuunaus – Kotka
30.9.2019 klo 17:00 – 20:00
Työpäivän tuunaamisella tarkoitetaan työn ja sen tekemisen tapojen kehittämistä itselleen mielekkäämmäksi. Koulutus toimii jatkona pidetylle Ajanhallinta -koulutukselle ja sen tavoitteena on löytää uusia tapoja tehdä omia työtehtäviään ja lisätä positiivista energiaa sekä työn imua. https://www.ilry.fi/ajankohtaista/koulutukset/tyopaivan-tuunaus-9
Lean Six Sigma keltainen vyö – Kotka
3.10.2019 klo 09:00 – 16:00
LEAN-ajattelu on johtamisfilosofia, jossa prosessiin tarvittava aika muutetaan ennustettavaksi ja sitä lyhennetään jatkuvasti hukkaa etsimällä ja poistamalla. Lean Six Sigma taas on tilastotieteeseen perustuva laatujohtamisen työkalu. https://www.ilry.fi/ajankohtaista/koulutukset/lean-six-sigma-keltainen-vyo-9
Ihmisosaaja onnistuu – Kotka
10.10.2019 klo 17:00 – 21:00
Ihmisosaaja onnistuu -koulutus on matka ihmistuntemukseen, jonka avulla saat työkaluja parempaan ihmissuhteiden hoitoon niin tiimissä kuin yksilötasollakin – aina kun olet vuorovaikutustilanteissa. Opit myös tunnistamaan omat vahvuutesi ja kehittämisalueesi. https://www.ilry.fi/ajankohtaista/koulutukset/ihmisosaaja-onnistuu-32